• امروز سه شنبه, 12 اسفند 1399 مصادف با 02  مارس  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پارک های جنگلی

  ردیف

  نام پارک

  مساحت(هکتار)

  1

  پارک ملت

  140

  2

  پارک سیادک

  40