• امروز سه شنبه, 29 مرداد 1398 مصادف با 20  اوت  2019
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پارک های جنگلی

  ردیف

  نام پارک

  مساحت(هکتار)

  1

  پارک ملت

  140

  2

  پارک سیادک

  40