• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  منطقه پنج

  آمار فضای سبز منطقه پنج

  پارکهای شاخص

  میدان

  بلوار

  ردیف

  نام پارک

  ردیف

  نام میدان

  ردیف

  نام بلوار

  1

  بهمن

  1

  آزادی

  1

  جام جم

  2

  کوی قدس

  2

  خاتم

  2

  مطهری

  3

  البرز

  3

  پاسداران

  3

  گلبهار

  4

  یاس

  4

  سفیران امید

  4

  پشت دادستانی

  5

  صابرمنش

  5

  استاندارد

  5

  بهارستان

  6

  شادیها

  6

  خلبانان شهید(شهرداری)

  6

  شهید ناصر ریگی

  7

  شقایق

  7

  شهدا

  7

  پیامبر اعظم

  8

  فرخی سیستانی

     

  8

  بقیه الاعظم

  9

  پیروزی

     

  9

  فرودگاه

  10

  ویلا

     

  10

  جنت

  11

  کوثر

     

  11

  چمران

  12

  تمدن5

     

  12

  برنامه و بودجه

  13

  البرز32

     

  13

  شهرداری منطقه5

  14

  البرز10

     

  14

  پاسداران

  15

  البرز14

     

  15

  شریعتی

  16

  البرز6

     

  16

  اقبال

  17

  البرز53

         

  18

  بشارت16

         

  19

  بشارت19

         

  20

  بشارت10

         

  21

  قائم آل محمد

         

  22

  صدرا17

         

  23

  نور12

         

  24

  نور17

         

  25

  سهروردی 13

         

  26

  کریم آباد

         

  26

  جمع

  7

  جمع

  16

  جمع