• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  منطقه سه

  آمار فضای سبز منطقه سه

  پارکهای شاخص

  میدان

  بلوار

  ردیف

  نام پارک

  ردیف

  نام میدان

  ردیف

  نام بلوار

  1

  راهنمایی و رانندگی

  1

  دفاع مقدس

  1

  طباطبائی

  2

  بسیج

  2

  شهید بردبار

  2

  تفتان

  3

  شهید خسروی

  3

  امام خمینی(ره)

  3

  فاضلی

  4

  کودک

  4

  امام حسین

  4

  شهید میرحسینی

  5

  فروغ

  5

  کوثر

  5

  رجائی

  6

  رجائی

  6

  15 خرداد

  6

  یادگار امام

  7

  انتظام

  7

  سیلو(نماز)

  7

  بعثت

  8

  مکران

     

  8

  کوثر

  9

  کلانتری12

         

  10

  بعثت

         

  11

  نبوت

         

  12

  گلها

         

  13

  مهرورزان

         

  14

  شریعتی شمالی

         

  14

  جمع

  5

  جمع

  8

  جمع


  جمع