• امروز سه شنبه, 12 اسفند 1399 مصادف با 02  مارس  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  منطقه دو

  آمار فضای سبز منطقه دو

  پارکهای شاخص

  میدان

  بلوار

  ردیف

  نام پارک

  ردیف

  نام میدان

  ردیف

  نام بلوار

  1

  اشرفی اصفهانی

  1

  خیام

  1

  مزاری

  2

  فدک

  2

  فلسطین

  2

  خرمشهر

  3

  کوهستان پارک

  3

  مشاهیر

  3

  بهداشت

  4

  آزادگان

  4

  امام رضا

  4

  انقلاب

  5

  لاله

  5

  آزادگان

  5

  ثارالله

  6

  معلم

  6

  پرستار

  6

  فلسطین

  7

  انقلاب

  7

  انقلاب

  7

  آزادگان

  8

  بهداشت

  8

  امام علی

  8

  امیرکبیر

  9

  مطهری

  9

  شهید فهمیده

  9

  فرهنگ

  10

  الغدیر

     

  10

  ابوذر

  11

  آرش

     

  11

  جهانزاده

  12

  آلاله

     

  12

  آرش

  13

  گلستان

     

  13

  برق

  14

  مشاهیر

     

  14

  امیرالمومنین

  15

  تختی

         

  16

  آزاده

         

  17

  مهر

         

  18

  پوریا

         

  19

  کوثر

         

  20

  پاستور5

         

  21

  کوی صنعت

         

  22

  جنت

         

  23

  ثارا...4

         

  24

  ثارا...14

         

  25

  سرداران شهید

         

  26

  اطلسی

         

  27

  14معصوم

         

  28

  قلنبر

         

  29

  جانبازان

         

  30

  طالقانی

         

  27

  جمع

  11

  جمع

  14

  جمع


  جمع