• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  کمپهای اسکان مسافران

  ردیف

  نام پارک

  آدرس

  1

  پارک شادیها

  بلوار آزادی

  2

  پارک شهر

  بلوار آزادی

  3

  پارک فرهنگیان

  بلوار معلم

  4

  پارک لاله

  بلوار بهداشت

  5

  پارک ملت

  اتوبان خلیج فارس

  6

  پارک کوی قدس

  کوی قدس

  7

  پارک گلها

  میدان شهید میرحسینی

  8

  پارک البرز

  زیباشهر- خیابان شورا

  9

  پارک بسیج

  بلوار طباطبایی