• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  ایستگاههای ورزشی صبحگاهی

  ردیف

  نام پارک

  آدرس

  منطقه

  1

  پارک البرز

  زیبا شهر- خیابان شورا

  5

  2

  پارک ویلا

  زیباشهر- تقاطع خیابان شورا والبرز

  5

  3

  پارک کوی قدس

  کوی قدس

  5

  4

  پارک نور

  خیابان امام خمینی شرقی

  5

  5

  پارک بلوچ

  تقاطع خیابان امام خمینی ومرادقلی

  5

  6

  پارک یاس

  بلوارمطهری

  5

  7

  پارک شهید نیکو

  بلواریزرگمهر

  1

  8

  پارک لاله

  بلواربهداشت

  2

  9

  پارک فرهنگیان

  بلوارمعلم

  1

  10

  پارک ملت

  اتوبان خلیج فارس

  -

  11

  بازارچه استانداری

  بلوارجانبازان

  1

  12

  پارک گلستان

  20متری گلستان- حدفاصل کریم پورومزاری

  2

  13

  پارک رزمجو مقدم

  خیابان رزمجومقدم شمالی

  4

  14

  پارک بشارت24

  زیباشهر- بشارت24

  5

  15

  پارک آزادگان

  بلوارآزادگان

  2

  16

  مجموعه کشاورز

  بلوارکشاورز

  4

  17

  پارک جانبازان

  بلوارجانبازان- روبروی کنسولگری افغانستان

  1

  18

  پارک بهمن

  خیابان پهلوانی- روبروی کنسولگری پاکستان

  5

  19

  پارک مولی متقیان

  بلوارمعلم- معلم27

  1

  20

  پارک گلها

  بلوار شهید میرحسینی

  3

  21

  بوستان کوثر

  زیباشهر- خیابان کوثر

  5

  22

  پارک کوی کارگران

  بلوار قلنبر- ابتدای کوی کارگران

  1

  23

  پارک قلنبر

  بلوار قلنبر

  1

  24

  میدان شهدا

  میدان شهدا (فلکه ارکیده)

  5