• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پروژه های پارک سازی

   

   

   

  پروژه های پارک سازی

   

  ردیف

  عنوان پروژه

  حجم عملیات

  منطقه شهرداری محل اجراء

  آدرس دقیق محل اجرای پروژه

  1

  بهسازی میدان پاسداران

  4000مترمربع

  پنج

  بلوار دانشگاه و پاسدران

  2

  بهسازی پارک نورالشهدا

  5700مترمربع

  دو

   بلوار خرمشهر

  3

  بهسازی پارک ملت

   

   

  بلوار خلیج فارس

  4

  اجرای فضای سبز

  4000مترمربع

  یک

  تقاطع جمهوری و دانش