• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  مقاله ها

  فراخوان طراحی المان های شهری

  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اولین فراخوان طراحی المان های شهری با هدف تثبیت و ایجاد ساز و کار ارتقاء کیفی حجم های مناسبتی برگزار می نماید:

  رویکرد:

  ایجاد زمینه بروز ایده های بدیع و خلاق مبتنی بر غنای فرهنگی استان، خاصه شهر زاهدان

  دانلود فایلهای مربوطه


  نشانی دبیرخانه : زاهدان، بلوار معلم، معلم 8، جنب باغ خانواده، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

  تلفن : 33445676- 33447866-054