• امروز جمعه, 02 آبان 1399 مصادف با 23  اکتبر  2020
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  مدیر عاملان سازمان از ابتدا تاکنون

  رديف

  نام مديرعامل

  شروع خدمت

  پايان خدمت

  مدت خدمت (سال)

  1

  خسرو سراوانی

  1378

  1382

  4

  2

  سیاوش ثقفی

  1382

  1383

  6 ماه

  3

  داریوش فتحی

  1383

  1385

  2

  4

  سید مجید طباطبایی

  1385

  1386

  1

  5

  محمد مهدی مرعشی

  1386

  1391

  5

  6

  حامد صفت گل

  1391

  1395

  4

  7

  محمد مهدی مرعشی

  1395

  1396

  1.5

  8

  سید مجید طباطبایی

  1396

  1397

   6 ماه

  9

  پرویز سلیمی خراشاد

  1397

  تاکنون