• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  اهداف و شرح وظایف

  «شـرح و ظـایف و مـأموریت های سـازمان سیما منظر و فضای سبز شهری»

  1. مدیریت تهیه، تدوین و اجرای طرح های مطالعاتی موضعی و موضوعی فضای سبز و باز، نما و منظر شهری مبتنی بر طرح های مصوب جامع و تفصیلی و برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری و اسناد ارتقاء کیفیت محیطی بارویکرد شهر پایدار.
  2. مدیریت توسعه متوازن کمی و کیفی فضای سبز و منظر شهری از نظر اکولوژیکی، زیست محیطی، گردشگری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ عمومی سطوح مختلف عملکردی و در نظر گرفتن نیازهای کلیه اقشار جامعه
  3. برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظر شهری
  4. استفاده از انواع هنرهای شهری اعم از گرافیک محیطی، احجام و مجسمه های شهری، مبلمان ، آب نماها، نورپردازی فضاهای شهری در زیباسازی شهری مبتنی بر نتایج مطالعات کاربردی.
  5. صدور مجوز و نظارت بر طراحی و نصب هرگونه تابلو تجاری، تبلیغاتی، مشاغل و نظایر آن
  6. مدیریت اجرای طرح های موضعی و موضوعی روشنایی و نورپردازی فضاها و اماکن عمومی، عناصرو نمادهای شهری
  7. شناسایی مکان های غیر قابل دفاع شهری و اتخاذ تدابیر لازم برای امن کردن آنها.
  8. مدیریت طراحی، احداث، توسعه و تجهیز،باز پیرایی و نگهداری فضاهای سبز شهری عمومی.
  9. مدیریت توسعه فضاهای تفریحی، شهربازی ها، باغ وحش، پارک طبیعت، پارک بانوان و نظایر آن
  10. مدیریت اجرای طرح های فضای سبز شهری عمومی واقع در حریم شهرها با تأکید بر کمربند فضای سبز.
  11. ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی فضاهای سبز شهری.
  12. شناسایی، ثبت اطلاعات و جلوگیری از تخریب باغات واقع در محدوده و حریم شهرها و اتخاذ راه کارهای حمایتی از مالکین آنها.
  13. شناسایی و استفاده از ظرفیت های جدید و تکنولوژی های نوین برای توسعه و نگهداری فضای سبز شهری( پشت بامهای سبز، فضاهای سبزعمودی و نظایر آن) مبتنی بر مطالعات کاربردی متناسب با شرایط و ویژگی های محلی.
  14. حفظ، احیاء و ایجاد باغ های عمومی شهری با استفاده از دانش بومی و الگوهای سنتی و محلی باغ ایرانی متناسب با شرایط و ویژگی های محلی.
  15. شناسایی، تنوع بخشی و بهبود زیستگاه های حیات وحش بومی واقع در فضای سبز شهری عمومی نظیر پرندگان.
  16. بررسی، شناسایی، مدیریت تولید و استفاده از گونه های گیاهی زینتی و غیر زینتی با نیاز آبی و هزینه نگهداری پایین سازگار با شرایط منطقه در سطوح فضای سبز شهری با رعایت اصول فنی طراحی کاشت و با تأکید بر توسعه احجام سبز.
  17. شناسایی و استفاده بهینه از منابع آبی پایدار با اولویت استفاده از پساب تاسیسات تصفیه فاضلاب و سایر آبهای نامتعارف ، ایجاد شبکه مستقل آبرسانی فضای سبز شهری عمومی از آب شرب شهری و اصلاح روشهای آبیاری سنتی و جایگزینی با روشهای نوین آبیاری .
  18. حفاظت و استفاده بهینه از منابع خاک با بکارگیری روشهای اصلاح و تقویت خاک در عرصه های فضای سبز شهری عمومی.
  19. رعایت استانداردها، ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت.
  20. مدیریت ایجاد و بهره برداری از سرویس های بهداشتی عمومی
  21. آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه فضای سبز و منظر شهری و بستر سازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
  22. ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان ، ارگانها، سازمانها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص طراحی، ایجاد، نگهداری و بهره برداری از فضای سبز با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات.
  23. توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای ، شرکتهای تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحد های تحت مالکیت شهرداری به آنها