• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  فراخوان طراحی المان های شهری

   

  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اولین فراخوان طراحی المان های شهری با هدف تثبیت و ایجاد ساز و کار ارتقاء کیفی حجم های مناسبتی برگزار می نماید:

  رویکرد:

  اولین فراخوان حجم های شهری سال98 می کوشد تا با ایجاد زمینه بروز ایده های بدیع و خلاق مبتنی بر غنای فرهنگی زاهدان، به طور خاص به نیازهای کنونی و در حال توسعه شهر زاهدان بپردازد و به الگوی حجم سازی در سطح ملی دست یابد.


  نشانی دبیرخانه : زاهدان، بلوار معلم، معلم 8، جنب باغ خانواده، سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری

  تلفن : 33445676- 33447866-054

  دانلود