• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  کاشت نهال در محله کوثر 27 به مناسبت هفته درختکاری

  به مناسبت فرا رسیدن هفته درختکاری ومنابع طبیعی مراسم آئین کاشت نهال درمناطق حاشیه شهر برگزار گردید.دراین مراسم که با حضور معاون محترم خدمات شهری، ریاست سازمان، شهردارمنطقه3 وشورایاران انجام شد دو پارک محله ای در موقعیت کوثر27 اقدام به درختکاری گردید. ضمنا جهت نگهداری وحفاظت از نهال های کشت شده هردرخت به نام یک شهروند نام گذاری و دراختیار وی قرار گرفت.

  iondex

   

  incdex

   

  indxxex