• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  کشت نهال و آموزش درختکاری در مدارس توسط کادر مجرب سازمان

  به مناسبت فرارسیدن هفته درختکاری ودر راستای ترویج فرهنگ درختکاری وحفظ ونگهداری فضای سبز، با هماهنگی کارشناسان سازمان وحوزه خدمات شهری، برنامه آموزش درختکاری وحفظ فضای سبز در محل مدارس سطح شهر برگزار گردید. دراین برنامه دانش آموزان با شرایط نگهداری فضای سبز، انتخاب نهال، اصول کشت وحفظ آن وسایر موارد مربوطه آشنا شدند. ضمنا به دانش آموزان برگزیده نیز بسته آموزشی مداد سبز کاشتنی جهت تشویق وهمچنین کمک به فرهنگ نگهداری فضای سبز اهدا گردید.

  index1

  index2

  index

  inde3x

   

  inde5x

  index2

  index5

  inde4xinde0xin1dexin14dexi.ndexin8dex