• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  کاشت نهال در مزار شهدا به مناسبت هفته درختکاری

  به مناسبت فرارسیدن هفته درختکاری وجهت ارج نهادن به مقام شامخ شهداء باحضور معاون محترم خدمات شهری وریاست وکارشناسان سازمان، مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان وسایر مقامات گل کاری وزیبا سازی محل گلزار شهدای زاهدان انجام شد. دراین مراسم که همزمان با ورود شهدای گمنام به محل گلزار شهدا نیز بود مقامات حاضر اقدام به کشت نمادین گل در مقابل مزار شهدا نمودند.

   

   

  in98dex

  in454ex

   

   

  inde02x