• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    برگزاري دوره هاي آموزشي فضاي سبز در مدارس سطح شهر

    با توجه به رسالت سازمان در جهت آموزش فراگير نگهداري و توسعه فضاي سبز وتعامل بسيار مناسب وسازنده با آموزش وپرورش جهت استفاده از پتانسيل و توان دانش آموزان جهت حفظ ونگهداري فضاي سبز در قالب طرح رابطين فضاي سبز ،دوره هاي آموزشي سازمان در سال تحصيلي 97-96در مدارس برگزيده ومعرفي شده سطح شهر برگزار گرديد.در اين برنامه كه با حضور كارشناسان آموزش سازمان واولياي مدارس جهت مقاطع ابتدايي برگزار گرديد وحدود500رابط فضاي سبز ودانش آموز در مدارس منتخب سطح شهر آموزشهاي لازم در خصوص حفظ، نگهداري،توسعه،آشنايي با آفات وبيماريها،آشنايي با روش هاي آبياري وغيره گذراندند.همچنين جهت بالا بردن حس مشاركت دانش آموزان،به هر كدام يك عدد مداد كاشتني سرسبز جهت كاشت وپرورش نهال گلداني تحويل گرديد.در پايان جا دارد از زحمات وهمكاري مديران محترم نواحي آموزش وپرورش واولياي مدارس كمال تشكر به عمل آيد.