• امروز جمعه, 02 اسفند 1398 مصادف با 21  فوریه  2020
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    آغاز دوره های آموزش نگهداری فضای سبز مدارس

    همزمان با آغاز هفته درختکاری مراسم درختکاری نمادین در محل مدرسه شهید راحتی درمورخه16/12/96 برگزار گردید. دراین مراسم مدیرآموزش وپرورش ناحیه2زاهدان ورئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری وسایر اولیای مدارس وکارشناسان حوزه فضای سبز حضورداشتند. دراین مراسم ضمن درختکاری محوطه مدرسه ، توزیع مداد های آموزشی (مداد کاشتنی) بین دانش آموزان جهت تشویق به حفظ ونگهداری فضای سبز توزیع وتوضیحات لازم توسط کارشناسان سازمان ارائه گردید. در حاشیه این مراسم مذاکراتی در خصوص استفاده ازتوان دانش آموزی جهت حفظ ونگداری وتوسعه فضای سبز شهری وهمیار فضای سبز انجام گرفت.