• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    نهال کاری مشارکتی پارک سرداران شهید

    همزمان با آغاز هفته درختکاری برنامه مشارکتی کاشت نهال توسط سازمان وپرسنل اداره کل فروشگاههای رفاه استان در مورخه15/12/96 درمحل پارک سرداران شهید برگزار گردید. دراین برنامه درمجموع ازانواع مرکبات، کاج، انار و... بصورت واکاری وتوسعه فضای سبز پارک غرس گردید. پارک سرداران شهید با مساحت 55000 مترمربع ، بزرگترین مجموعه پارکی غرب زاهدان   می باشد.