• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    تولید و تکثیر انواع گل های فصلی در گلخانه های تحت پوشش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:

    شهر زاهدان با داشتن حدود 280 هکتار فضای سبز موجود (کلیه فضاهای سبز شهری شامل پارکها، میادین،بولوارها، لکه های فضای سبز و محوطه عمومی پارک ملت) و640 هکتار فضای سبز پیش بینی شده در طرح تفصیلی، نیازمند ایجاد محل تولیدات گیاهی مناسب و قابل دسترس در شهر می باشد، که هم به جهت حذف کردن هزینه خرید و همچنین پایین آوردن درصد تنش های وارده برگیاهان ناشی از خرید از شهرهای با اقلیم متفاوت، تولید آنها در گلخانه ها موثر است.

    در سنوات گذشته قسمتی از گیاهان از خارج از استان خریداری و قسمتی نیز در مراکز تولیدی سازمان تأمین می گردید. با توجه به هزینه بالای خریداری و حمل و انتقال و احتمال هرگونه آسیب به گیاهان خریداری شده ، این سازمان تصمیم به بومی سازی کلیه گیاهان فصلی مورد نیاز سازمان و تولید آنها در گلخانه های سازمان گرفت تا ضمن کم کردن هزینه ها در امر تولیدات ، گیاهان مناسب و مطلوب با آب و هوای شهر زاهدان با هدف خودکفایی سازمان تولید گردد.

    شهر ها با کاشت گلهای فصلی و رنگارنگ با هدف ایجاد محیطی شاد برای شهروندان زیباتر می شود. همچنین با توجه به محدود بودن دوره زندگی این گیاهان و لزوم تعویض این گلها با گونه های جدید و مناسب هر فصل، سازمان پارکها با پایان یافتن فصل زمستان، اقدام به تهیه و تولید و کاشت انواع گلهای فصلی جهت کاشت در سطوح فضای سبز شهری نموده و در حال حاضر نیز تولید 7 گونه گل فصلی بهاره و تابستانه از جمله اطلسی، ناز آفتابی، شب بو، همیشه بهار، مارگریت، میخک، کوکب کوهی و ... را در برنامه کاری خود قرار داده است.