• امروز جمعه, 28 خرداد 1400 مصادف با 18  ژوئن  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  پروژه بهسازی و سیماآرایی میدان پاسداران

  میدان پاسداران با توجه به اینکه یکی از تقاطع های اصلی شهر می باشد و بسیاری از بار ترافیکی مرکزی شهر در ساعات اوج تردد خودروها و حضور شهروندان در این میدان شکل می‌گیرد لذا بهسازی و سیما آرایی آن در دستور کار سازمان قرار گرفت.

  پروژه بهسازی و سیماآرایی میدان پاسداران در 2 بخش فضای سبز و تاسیسات و روشنایی انجام پذیرفت. بخشی از موارد صورت گرفته در پروژه به شرح ذیل است:

  -         گلکاری 5 فرش گل با مساحت تقریبی 160 مترمربع

  -         تعویض لامپ های برج های نوری با لامپ های کم مصرف

  -         تامین و اجرای نورپردازی برج های نوری و فضای اطراف میدان

  -         اجرای هرس درختان و فضای سبز حاشیه

  -         نصب نرده بتنی اطراف میدان

  -	اجرای هرس درختان و فضای سبز حاشیه

  -	گلکاری 5 فرش گل با مساحت تقریبی 160 مترمربع

  -	گلکاری 5 فرش گل با مساحت تقریبی 160 مترمربع -	گلکاری 5 فرش گل با مساحت تقریبی 160 مترمربع -	تامین و اجرای نورپردازی برج های نوری و فضای اطراف میدان -	نصب نرده بتنی اطراف میدان