• امروز چهارشنبه, 14 خرداد 1399 مصادف با 02  ژوئن  2020
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

    پروژه های در دست ساخت سازمان به مناسبت دهه فجرو سال جدید

    سازمان پارکها وفضای سبز زاهدان با مساعدت و همکاری شهردار محترم جهت ارتقای کیفیت وکمیت فضای سبز شهری اقدام به تعریف واجرای چند پروژه مهم در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی وسال جدید نموده است. آقای مهندس مرعشی مدیرعامل سازمان ضمن اعلام این مطلب از تلاش بی وقفه مجموعه سازمان جهت تحویل به موقع پروژه ها جهت بهره مندی شهروندان و مسافران نوروزی خبر دادند. این پروژه ها شامل بهسازی میدان پاسداران، بهسازی پارکهای خطی بلوار قلنبر، احداث پارک ولی عصر(در حاشیه شهر)، احداث پارک خرمشهر، بهسازی ودرختکاری واجرای سیستم آبیاری قطره ای بلوار یادگار امام،بهسازی و درختکاری و اجرای سیستم آبیاری قطره ای بلوار شهدای شاهوزهی، بهسازی زمین چمن مصنوعی فوتبال شهید شوشتری و احداث نیروگاه خورشیدی پارک ملت جهت استفاده از انرژی های نو وکم شدن هزینه های انرژی سازمان می باشد. لازم به یادآوری است که در3 ماهه گذشته پروژه های مهمی از جمله بهسازی و استاندارد سازی مجموعه های بازی کودکان در پارک ملت، احداث پارک مهر شهر وشهرک جهاد در حاشیه شهر، اجرای آبیاری قطره ای وکاشت درخت در بلوار پرستار و بهسازی زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال شهید طباطبایی که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته که نشان دهنده توجه مسئولین استانی وملی به توسعه مناطق حاشیه ای شهر بوده است.