• امروز جمعه, 15 مرداد 1400 مصادف با 05  اوت  2021
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زاهدان

  لیست رابطین فضای سبز

  ردیف

  دستگاه محل خدمت

  تعداد رابط

  1

  آموزش و پرورش ناحیه 1

  75 نفر

  2

  آموزش و پرورش ناحیه 2

  97 نفر

  3

  دستگاه های اجرایی

  16 نفر

  4

  بسیج

  1 نفر

  5

  مساجد

  58 نفر

  6

  محلات

  21 نفر

  7

  شهرداری زاهدان و سازمان های تابعه

  20 نفر

  اضافه کردن نظر


  کد امنیتی
  تازه کردن